cello

Rolston String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

VC2 – Cello Duo
Seasons:
Instrumentation:

Cheng² Duo
Cello and Piano
Seasons:
Instrumentation: ,

The Afiara Quartet
String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Trio Lajoie
Seasons:
Instrumentation: , ,

Cecilia String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Tokai String Quartet
One of Canada’s leading string quartets
Seasons: ,
Instrumentation: , ,

Geneviève Guimond
Seasons:
Instrumentation: , ,

Joe Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Wood Djokic Jalbert Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Kaori Yamagami
Seasons:
Instrumentation:

Borealis String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Denise Djokic
Seasons:
Instrumentation:

Toronto String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Yegor Dyachkov
Seasons:
Instrumentation:

Gryphon Trio
Seasons: ,
Instrumentation: , ,

Quatuor Arthur-Leblanc
Seasons:
Instrumentation: , ,

Millenium
Seasons:
Instrumentation: , , , ,

Quartetto Gelato
Seasons:
Instrumentation: , , , ,

Penderecki String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

St. Lawrence String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Alexandra Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Manfred Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Atlantic String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Mihai Tetel
Seasons:
Instrumentation:

Amici
Seasons:
Instrumentation: , ,

Shauna Rolston
Seasons: ,
Instrumentation:

Rolston Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Sophie Rolland
Seasons:
Instrumentation:

Canadian Piano Trio
Seasons:
Instrumentation: , ,

Desmond Hoebig
Seasons:
Instrumentation:

Anore String Quartet
Seasons:
Instrumentation: , ,

Johanne Perron
Seasons:
Instrumentation:

John Helmers
Seasons:
Instrumentation: